Menü

Anket

Hangi haber sitesi, yazdiginiz yorumlari tarafli davranarak yayinlamadi?
Haberturk (%55,5)
Milliyet (%5,72)
Hurriyet (%7,46)
Samanyoluhaber (%18,7)
Diger (%12,5)

Toplam Oy: 576

Tüm Anketler

Takvim

« Eylül - 2014

»

PT SL ÇŞ CM CT PZ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

İstatistikler

 Toplam Hit: 3087571
 Sitede Aktif: 1
 Ip: 54.90.110.60
 Browser: Default - 0.0
 Toplam Kategori: 31
 Toplam Blog: 613
 Toplam Yorum: 3824
 Toplam Resim: 1
 Toplam Mesaj: 16

Etiket Bulutu

, . Abdülkadir Güler araştırma araştırma teknikleri Atatürk avrupa'da restorasyon dönemi Ayten Dirier balkanlar bayram BÜYÜK TAARRUZ Cern Çanakkale deneme deney Doğan Bekin Ekrem Demirtaş İstanbul izmir mardin Mehmet Nuri Parmaksız osmanlı SİBEL UNUR ÖZDEMİR şiir tarih tehcir teknik tevfik fikret

Blog

RSS Takip Tavsiye Et İndir (.doc) Okunma: 34883
OSMANLI BEYLİĞİ’NİN KISA SÜREDE BÜYÜMESİNİN NEDENLERİ?

Sevim Uçar Ayanoğlu : EĞİTİM VE ÖĞRETİM Erdoğan ASLIYÜCE : Osmanlı Beyliği'nin Temelleri Kırşehir'de Atıldı

OSMANLI BEYLİĞİ’NİN KISA SÜREDE BÜYÜMESİNİN NEDENLERİ?

 

 

Ayten DİRİER

 

 

    Değerli Hocalarım Aydoğan DEMİR, Nuriye AKMAN, Prof.Necmi ÜLKER'e saygıyla...

 

27 Ocak 1299… Osmanlı Beyliği’nin resmî kuruluş yılı…

Anadolu Selçuklu Devleti’nin 1243 Kösedağ Savaşı’nda Moğollara boyun eğmesinden sonra, Türk Veraset Sistemi gereğince Türk Beyleri bulundukları yerlerde devlet teşkilâtlarını kurarak, bağımsızlık için zaman kollamaya başladılar. Türkiye Tarihi’nin III. Evresini oluşturan II.Dönem Selçuklu Beylikleri kuruluş yılına göre şunlardır:

 

     *Anadolu Selçuklu Beylikleri

  1-Karamanoğulları - Konya  : 1256-1483,

  2-İnançoğulları - Denizli          : 1261-1368,  

  3-Sahipataoğulları - Afyon   : 1275-1342,    

  4-Pervaneoğulları – Sinop       : 1277-1322,   

  5-Tacettinoğulları – Niksar  : 1303-1415, 

  6-Eşrefoğulları - Beyşehir        : 1280-1326,  

  7-Menteşeoğulları – Muğla   :  1280-1424, 

  8-Dobruca- Tuna boylarında    : 1281-1299,

  9-Alaiye – Alanya                 : 1293-1421,

10-Karesioğulları – Balıkesir       : 1297-1360, 

11-Candaroğulları-Kastamonu  : 1299-1462, 

12-Osmanoğulları-Söğüt           : 1299-1922,   623 yıl sürdü.

13-Germiyanoğulları – Kütahya: 1300-1423

14-Hamitoğulları - Isparta             : 1301-1423,

15-Saruhanoğulları-Manisa        : 1302-1410,

16-Aydınoğulları – Birgi/İzmir        : 1308-1426,

17-Tekeoğulları - Antalya          : 1321-1390,

18-Dulkadiroğulları – Maraş          : 1339-1521,

19-Ramazanoğulları – Adana     : 1325-1608,

20-K. Burhaneddin/Eretn - Sivas    : 1381-1398

 

 

*1390 yılına kadar Beyliklerin çoğu Yıldırım Bayezit tarafından Osmanlılara bağlandı. 1402 Ankara savaşı’ndan sonra tekrar kurulanlar, Yavuz Selim dönemine kadar Osmanlılara tamamen bağlanıp, Anadolu Türk Birliği sağlandı.

 

*Osmanlı Beyliği’nin kurulması


Ertuğrul Gazi başkanlığında Söğüt ve Domaniç çevresine gelen Türkmen topluluğu, Alaaddin Keykubat zamanında .Ankara’nın batısındaki Karacadağ çevresine yerleştiler. Oğuzların Bozok kolunun Gün Han’a bağlı Kayı boyundan olan bu Türkmenler sonraları batıya doğru ilerleyerek Bizans sınırına yerleştiler. 1299’da Osman Gazi Beyliği kurdu. Söğüt kışlak, Domaniç yaylak merkez yapıldı.

 
*Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyümesinin nedenleri?

Kayı Boyunun kurduğu Osmanlı Beyliği’nin en küçük olduğu halde, kısa sürede büyüyüp, bir cihan imparatorluğuna dönüşmesi ve en uzun Türk devleti niteliğini kazanmasının nedenlerini 0 dönemin koşulları içinde irdeleyelim:

*İlk ve Ortaokullar için!
A-Siyasî etkenler
 1-Coğrafî konum
2-Bizans’ın zayıf durumu
3-Balkanlar’da birlik olmayışı
4-Avrupa’nın karışık durumu
5-Devlet kurumlarını örgütlemedeki başarısı
6-Merkeziyetçi bir siyaset izlemeleri
B-Sosyal etkenler
7-Gaza ve cihad ülküsü nedeniyle diğer beyliklerle iyi geçinmeleri 
8-Sistemli iskan politikası
9-Hoşgörü ve adalete dayalı yönetim
10-Şeyh Edebali ve Ahilerin etkisi
11-İlk on padişahın üstün  yetenekli olması
C-Ekonomik etkenler
12-Bitek topraklara sahip
13-Ticaret yolları üzerinde olması

*Lise ve Üniversiteler için!

A-Siyasî etkenler

 1-Coğrafî konum : XIII. asırda Anadolu’da; Anadolu Selçuklu Devleti, Bizans İmparatorluğu, Trabzon Rum İmparatorluğu, Venedik ve Ceneviz kolonileri, Anadolu Türk beylikleri bulunmaktaydı. Anadolu’da siyasî birlik olmayıp, bu devletlerin hepsi İran’da bulunan İlhanlı (Moğol) devletine vergi veriyordu. Osmanlı Beyliği, Anadolu’nun batısında Moğol etkisinden uzak, Hıristiyan ile Müslüman toprakların kesiştiği yerde, bir “Uc Beyliği” olduğundan batıya doğru genişleme şansı vardı.

2-Bizans’ın zayıf durumu : Sık yaşanan taht kavgaları, tekfurların merkezi dinlemeyip, halka zulmetmesi merkezi otoriteyi sarsmıştı. Bulgar, Sırp ve Türk saldırıları nedeniyle sürekli toprak kaybında olup, varlığını entrikalarla koruyordu.

3-Balkanlar’da birlik olmayışı : Bizans İmparatorluğu, Sırp, Bulgar, Macar ve Arnavutluk krallıkları; Eflak, Boğdan, Bosna, Hersek beylikleri bulunmaktaydı. Bu devletler arasında dinî ve siyasî çatışmalar vardı.

 4-Avrupa’nın karışık durumu : Feodalite yönetiminin kralların yetkisini kısıtlaması; İngiltere ve Fransa arasındaki “Yüzyıl Savaşları” (1337-1431)  nedeniyle süren kargaşa, Doğu ile ilgilenmelerini engelliyordu. Bu durum ve veba salgını  Türk ilerleyişini kolaylaştırdı.

 

5-Devlet kurumlarını örgütlemedeki başarısı : Osmanlı Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu’nun kurumlarını harmanlayıp; Divan örgütü, medrese, düzenli ordu, iktisat, tımar sistemlerini kendine özgü bir şekilde geliştirdi.

 

6-Merkeziyetçi bir siyaset izlemeleri : Türk Töresine göre ülke topraklarının hanedan üyeleri arasında paylaşılması geleneğine son verilerek, Veraset Sisteminin değiştirilmesi; sık taht kavgaları ve ayaklanmaları önledi. I.Murat döneminde padişahın malı sayılan Osmanlı devleti, Fatih döneminde merkeziyetçi mutlak imparatorluk haline geldi.

 

 

B-Sosyal etkenler

 

7-Gaza ve cihad ülküsü nedeniyle diğer beyliklerle iyi geçinmeleri : Osmanlılar, ilk zamanlarda beylikler arasındaki mücadeleden uzak durdular. Gaza ve cihad anlayışı nedeniyle, Bizans’a karşı savaştıklarından diğer beylikler tarafından rahatsız edilmeyip, sürekli asker yardımı gördüler. Gaziler, Alpler, Erenler akın akın geliyordu.Rumeli'ye yönelik geçiş yolları osmanlıların denetimindeydi.

 

8-Sistemli iskan politikası : Osmanlı Fetihleri hiçbir zaman işgal ve istil amacı taşımamıştır. Fethedilen yerler,  yeni bir yurt olarak değerlendirilmiştir. Fethedilen yerlerin elde tutulması için nüfus üstünlüğüne ihtiyaç vardır. Osmanlılar da fethettikleri yerlere, hemen doğudan gelen Türkmenleri, plânlı bir şekilde yerleştirdiler. Bu durum alınan bölgelerin kısa sürede Türkleşmesini sağlayıp,  fetihlerin kalıcı olmasını sağlamıştır. Fethedilen yerlerde uygulanan tımar sistemi, nüfus iskan ve kültür politikası sayesinde devlet otoritesi sağlanmıştır.

 

9-Hoşgörü ve adalete dayalı yönetim : Fethedilen yerlerin toplumlarına inanç ve vicdan hürriyeti tanınıp, hayat tarzlarına karışılmadı.

Devşirme sistemiyle Hıristiyan çocukların Orduda yer alması sağlandı.

 

10-Şeyh Edebali’nin etkisi : Ahî şeylerinden Şeyh Edebali’nin kızı Balâ Hatun ile evlenen Osman Bey’in Ahî ve Lonca teşkilâtlarının desteğini alması.

Konukseverlik, cömertlik, zayıflara yardım, büyüklere saygı, dayanışma, dürüstlük, yiğitlik “eline, beline, diline sahip” ve mertlik gibi insanî sıfatları tavsiye eden Fütüvvet öğretisini benimsemeleri.

 

11-İlk on padişahın üstün  yetenekli olması : Osman Gazi, Orhan Bey, I.Murat, Yıldırım Bayezit(I), Çelebi Mehmet(I), II.Murat, Fatih Sultan Mehmet(II), II.Bayezit, Yavuz Selim(I) ve Kanunî Sultan Süleyman’ın askerî, siyasî yönden üstün nitelikler taşımaları, büyümeyi hızlandırdı.

                "Biz baniyi binasından biliriz..." Gibbons

 

C-Ekonomik etkenler

 

12-Bitek topraklara sahip : Bölge tarım ve hayvancılık için gerekli  bitek topraklara sahipti. İpekçilik ve Kaplıcalar da önemli bir gelir kaynağıydı.

 

13-Ticaret yolları üzerinde olması : Çin’den gelen İpek(kara), Hindistan’dan gelen Baharat(deniz), Rusya’dan gelen Tahıl ve Kürk Ticaret yollarının üzerinde olması; ekonomisini güçlü kıldı.

 

Bu etkenlerle, sağlam temeller üzerinde kurulan Osmanlı Beyliği diğer beylikler arasında en küçük olduğu halde, kısa sürede güçlenip; Batı’ya taştı… Balkanlar’a yerleştikten sonra Anadolu Türk Birliğini sağlayıp, kısa sürede İstanbul merkezli bir Cihan İmparatorluğu oldu.

 

*

 

*Kaynakça:

-A. de Lamartine: Türkiye Tarihi-Aşiretten Devlete, Çev: M.R.Uzmen, C.I, s.44,

1001 T.Eser, İstanbul-1974

-İsmail Hakkı Uzunçarşılı: Osmanlı Tarihi, C.I, 3.b, s.117, TTK. Ankara-1972

-LORD KINROSS : OSMANLI TARİHİ, s.19,Güçlü gazetecilik, yayıncılık ve Matbaacılık,İstanbul-Tarih belirtilmemiş, 1980’lerde basıldı.

-Necmi Ülker: Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, Bornova-1987

-Paul Wittek : Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu,, Çev: Fatmagül Berktay, Ankara-1985

 

 *

*Eserlerim,"www.aytendirier.com" kaynak gösterilmek şartıyla kullanılabilir.

İsimsiz kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına" göre suçtur.


  # Yorum Yaz #

İsim :

Yorum :
(Max. 400 Karakter)

 

En Çok Okunanlar Son Yorumlananlar Hakkımda
I.TBMM’nin AÇILIŞI, ÖZELLİKLERİ ve ÖNEMİ (71645)
OSMANLI BEYLİĞİ’NİN KISA SÜREDE BÜYÜMESİNİN NEDENLERİ? (34883)
DİYET YAPMADAN SAĞLIKLI ZAYIFLIYORUM! (26143)
TEVFİK FİKRET'İN DRAMI - 2 (Haluk'un Bayramı, Haluk'un Defteri, Bir Lahza-i Taahhur) (22102)
ŞEYH EDEBALİ ve OSMAN GAZİ’YE VASİYETİ (20133)
TÜRK-İSLAM BİLGİNLERİ- 4 (16714)
İZMİR’İN KURTULUŞU ve ÖNEMİ - 9 Eylül 1922 (15979)
ÖĞRETMENLER GÜNÜ: ALNIMIZDA BİLGİLERDEN BİR ÇELENK (15366)
RAMAZAN ve BAYRAM GÜNLERİNE BİR DEMET MANİ (15258)
TEVFİK FİKRET'İN DRAMI- 3 (Haluk'un Vedaı, Promete, Sabah Olursa, Haluk'un Amentüsü) (15155)
GÜRNÜŞ ÖZTÜRK: TÜRKÜLERİMİZ (5)
Mehmetşah YİĞİT: BARIŞ OLACAK HAKİM... (8)
Mardin Evleri (1)
BENDEN SELÂM SÖYLE ANADOLU’YA! (5)
Sabahattin Selek : MİLLÎ MÜCADELE (2)
ATATÜRK, GENÇLİK VE SPOR / ATATURK, YOUTH AND SPORTS (3)
İzmir Kandilleri : EMİR SULTAN (4)
Prof. Dr. İmer OKAR : YAŞAMI GÜZELLEŞTİREN ÖĞÜTLER (10)
Prof.Dr.H.Kadircan Keskinbora: Kültür Ekonomisi için Bir Model: Dünden Bugüne Mardin (9)
MALAZGİRT ZAFERİNİN ÖNEMİ (7)
AYTEN DİRİER’İN BİYOGRAFİSİ   Mardin’in taşı bile şiirleştiren hoşgörülü duygularıyla işlendi ruhum… Bir yangının gölgesinde geçen mutlu çocukluk ve Cumhuriyet İlkokulu… Üstün başarı ve acılar sarmalında Kız meslek Lisesi(Orta) ve Mardin Lisesi'nde geçen ilk gençlik… Kitap, kalem ve müziğin en iyi dost olduğunu keşfetme ve yutulan klâsikler… 1971'de dereceyle bit